Internauci 2016/2017

Opiekun - mgr Joanna Poniatowska


2002-2005 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018


Komputery i technika
w roku szkolnym 2016/2017: 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2016/2017
pracujących pod kierunkiem pani mgr Joanny Poniatowskiej

 • W XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Pocztówka z wakacji” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku wyróżnienie uzyskał  Hubert KLIMEK uczeń klasy VI c. 
 • W konkursie” Najpiękniejsza pocztówka z wakacji nagrodę zdobyła uczennica klasy VI a Elżbieta Bury. Organizatorem konkursu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci, a partnerem Wydawnictwo Skrzat z Krakowa.
 • W Konkursie: Internet – komunikacja – Interakcja zorganizowanym przez IT Szkołę i Akademię NASK tytuł laureata uzyskał Hubert Brejnak z klasy VI a.
 • W XIII  MIEDZYNARODOWYM  DZIECIĘCYM  KONKURSIE RYSUNKOWYM KARTKA BOŻONARODZENIOWA (Słowacja, Polska, Chorwacja, Rumunia, Czechy i Węgry) zorganizowany przez Orawski Ośrodek Kultury w Dolnym Kubínie we współpracy z organizacjami partnerskimi w Polsce. (25 listopad 2016 r.)
  II miejsce zdobyła Aleksandra Kujan – z klasy VI b
 • W konkursie plastycznym pt.„Ozdoba choinkowa” zorganizowanym przez DK w Rybniku –Chwalowicach
  III miejsce zdobyła Aleksandra Dziwulska z klasy VI b,
  Wyróżnienie uzyskali: Krystian Batorski z klasy VI c i Weronika Strzyżewska z klasy VI b
 • W XVIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „Kartka świąteczna - BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK"  zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury  PABIANICE - 02.12.2016 r.
  II miejsce zdobył Gabriel Wójcik z klasy VI b,
  Wyróżnienie uzyskała Gabriela Osińska z klasy V c
 • W Xll Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Miniatura Bożonarodzeniowa w kartkach i ceramice - w nawiązaniu do polskich tradycji wigilijnych” – 29.11.2016 r.
  II Nagrodę zdobyła Nina Kozaczuk uczennica klasy VIc,
  III Nagrodę zdobyła Aleksandra Barańska uczennica klasy Va
 • W ogólnopolskim konkursie na „OZDOBĘ CHOINKOWĄ” zorganizowanym przez Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie – 18 grudnia 2016 r.:
  III miejsce
  zdobył Paweł Wójcik uczeń klasy VI b
 • W XXII KONKURSIE PLASTYCZNYM  „WOKÓŁ CHOINKI” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie – 10.12.2016 r.
  Laureatem
  został Igor Jakubusek z klasy VI c
 • W ogólnopolskim konkursie na ozdobę świąteczną: „Boże Narodzenie – kultywowanie tradycji – dekoracyjne symbole świąt” zorganizowanym przez Klub Emdeczek na Zawiszy przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi  - 13 grudnia 2016 r.
  wyróżnienie uzyskał Krystian Batorski uczeń klasy VI c
 • W Konkursie  Plastycznym „KARTKA  ŚWIĄTECZNA – BOŻE  NARODZENIE – NOWY  ROK” 2016 zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Kozara Słobódzkiego w Świdnicy – 12 grudnia 2016 r.:
  Wyróżnienie uzyskała Dominika Sugier uczennica klasy VI a
  Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się prace:
  Hanny Kasprzyk – uczennicy klasy VI b
  Aleksandry Zięby – uczennicy klasy VI a
 • W X edycji konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę świąteczną” zorganizowanej przez Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie – 21 grudnia 2016 r.
  I miejsce zdobyła Aleksandra Kujan uczennica klasy VI b
  II miejsce Szymon Wilk uczeń klasy VI a
  II miejsce Maja Puła uczennica klasy VI a
  III miejsce Kinga Poterucha uczennica klasy VI a
  III miejsce Kinga Sadurska uczennica klasy VI a
  Wyróżnienie uzyskała Magdalena Wątkowska uczennica klasy Va
 • W konkursie „Ozdoby, choinki, aniołki, cuda wianki – uwielbiamy Święta Bożego Narodzenia” zorganizowanym przez Fundację Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet  Otwarty dla każdego w Radomsku – 16 grudnia 2016 r.
  II miejsce zdobyła Aleksandra Zięba uczennica klasy VI a
  III miejsce Maja Puła uczennica klasy VI a

 eTwinning

Projekt eTwinning: W podróż dookoła matematyki, realizowany jest w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 przez p. Joannę Poniatowską i nauczycieli różnych przedmiotów ze szkół z różnych miast Polski, które biorą udział w projekcie.

 Cel ogólny:

Zwrócenie uwagi na wszechobecność matematyki w otaczającym świecie.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie zagadnień matematycznych: koło, okrąg, kula i sfera.
 • Powiązanie wiedzy matematycznej z codziennością.
 • Poszukiwanie informacji w różnych źródłach.
 • Rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni, koncentracji oraz intuicji.
 • Kształtowanie odczuć estetycznych, rozwijanie jego wrażliwości na piękno i różnorodność barw.
 • Pobudzanie aktywności twórczej i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu.
 • Rozwijanie umiejętności informatycznych (blogowanie, posty na stronie Facebook, stworzenie mapy Google ze znanymi matematykami i podróżnikami, stworzenie mapy Google z uczestnikami projektu).
 • Rozwijanie umiejętności lingwistycznych.
 • Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń matematycznych.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych.
 • Rozwijanie umiejętności programistycznych (opracowanie projektu programu do rysowania figur geometrycznych i jego implementacja w środowisku Scratch).

W ramach projektu będziemy tworzyli programy do rysowania figur geometrycznych w programie Scratch, ozdoby choinkowe w kształcie kuli i koła, kartki świąteczne wykonane techniką haftu matematycznego, grę: Sprawdź, czy jesteś mistrzem tabliczki mnożenia, pisanki wielkanocne, arkusz kalkulacyjny do obliczania pól figur geometrycznych. 

Uczniowie klas VI w dniu 3 listopada 2016 r. tworzyli kartki świąteczne techniką haftu matematycznego:

Prace uczniów SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego wykonane techniką haftu matematycznego:

 

W ramach projektu W podróż dookoła matematyki uczniowie wykonywali kartki świąteczne. Do wykonania kartek zastosowali quilling, kuleczki z bibuły karbowanej, paseczki zwinięte z bibuły karbowanej.

Uczniowie klasy 5c przy pracy w dniu 4 i 18 listopada 2016 r.

W ramach projektu eTwinning "W podróż dookoła matematyki" uczniowie klas V i VI tworzyli ozdoby choinkowe.

A tak pracowali na zajęciach technicznych w dniu 10 i 17 listopada uczniowie klasy 6a:

Uczniowie klasy 6b 7 i 10 listopada wykonywali ozdoby świąteczne w kształcie koła i kuli.

Tak pracowali uczniowie klasy 6c w dniu 18 listopada 2016 r.

Uczniowie 5a w dniu 21 listopada 2016 r. też tworzyli ozdoby choinkowe, a tak pracowali.

Uczniowie 5c w dniu 2 i 9 grudnia 2016 r. tworzyli ozdoby choinkowe, a tak pracowali.

Ozdoby choinkowe uczniów SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego

 

 


Uczniowie klas V i VI tworzyli pisanki i kartki wielkanocne.

NACOBEZU:

 • Potrafię pracę wykonać: zgodnie z tematem, estetycznie i starannie.
 • Umiem zastosować technikę, którą poznałem/łam na zajęciach technicznych.

Efekty pracy uczniów:

 


 W ramach projektu eTwinning: W podróż dookoła matematyki, uczniowie klas piątych   poznali arkusz kalkulacyjny a szóstych doskonalili umiejętności obliczeń matematycznych.

NACOBEZU:

 • Znam pojęcia: arkusz kalkulacyjny, arkusz, skoroszyt (zeszyt), wiersz, kolumna, komórka.
 • Potrafię otworzyć nowy arkusz i poruszać się po nim.
 • Potrafię wprowadzać, poprawiać i usuwać dane (liczby i tekst).
 • Znam zasady dostosowania szerokości komórki do długości tekstu.
 • Potrafię zapisać dokument na dysku twardym.

Arkusz kalkulacyjny to program, który służy do wykonywania obliczeń oraz do prezentowania danych i wyników obliczeń  w postaci tabel i wykresów.

Domyślny skoroszyt (zeszyt) składa się z kilku arkuszy o nazwie Arkusz 1, Arkusz 2, Arkusz 3, itd. Arkusze można dodawać i usuwać.

Arkusze podzielone są na wiersze i kolumny.

Wiersze oznaczone są liczbami 1, 2, 3, ….

Kolumny oznaczone dużymi literami alfabetu A, B, C, ….

Pojedyncze pole tabeli powstające w miejscu przecięcia wiersza i kolumny nazywamy komórką.

Każda komórka arkusza kalkulacyjnego ma określony adres (litera kolumny i numer wiersza), np. A2, B10, K12 itd.

Do komórki arkusza można wpisać: liczbę, tekst, wzór (w arkuszu nazywamy formułą). 

Formuła rozpoczyna się od znaku równości = i zawiera: stałe – liczby lub tekst, odwołania do komórek lub ich zakresów, operatory (np. arytmetyczne: + dodawanie, - odejmowanie, * mnożenie,  / dzielenie), funkcje. 

Konstrukcja formuły jest wyświetlana na pasku formuły. Dzięki formułom możliwe jest dokonywanie obliczeń, wyniki, których zmieniają się automatycznie, gdy zmianie ulegają wartości komórek objętych formułą.

NACOBEZU:

 • Potrafię projektować proste tabele.
 • Wiem, co to są formuły.
 • Znam operatory matematyczne (+ dodawanie, - odejmowanie, * mnożenie, / dzielenie).
 • Potrafię wprowadzać formuły wykonujące dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
 • Wprowadzać formuły obliczające pole i obwód kwadratu, prostokąta, pola trójkąta.

Uczniowie nauczyli się wprowadzać do arkusza dane, formuły obliczające dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

Uczniowie nauczyli się tworzyć proste tabele.

Wprowadzać formuły obliczające pole i obwód kwadratu, prostokąta, pola trójkąta.

Uczniowie przy pracy:

Uczniowie obliczali też średnią, MIN, MAX